ZFŚS

  • foto
    Przeznaczenie funduszu świadczeń socjalnych

    Przeznaczenie funduszu świadczeń socjalnych. Sporządzanie informacji. Polskie firmy delegują do pracy za granicą więcej niż tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw przeszło osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej także usługach opieki nad osobami starszymi. Warto lecz wiedzieć, kiedy świadczenie pracy pozycja granicami Polski należy uznać za oddelegowanie. listopada.

    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: ZFŚS | Komentarze: 0