Wzory pism procesowych

  • foto
    Sejm po niezwykle burzliwej debacie

    Sejm po niezwykle burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera z okładem 120 zmian. Tylko nieco z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia dodatkowo zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji wyroku (zasada powagi rzeczy.

    Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Wzory pism procesowych | Komentarze: 0