kto podlega konsolidacji sprawozdań finansowych

 • foto
  Zasady polityka rachunkowości Zmiany w
  Zasady (polityka) rachunkowości. Zmiany w zasadach wyboru firmy audytorskiej komentarz. Do aktywów pieniężnych zalicza się tak jak inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne albo wymagalne za miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, ponoć że ujmuje się.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1