co to ochrona danych osobowych

 • foto
  Inspektor Ochrony Danych Terminologia
  Inspektor Ochrony Danych Terminologia IT w ochronie danych osobowych i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób niewyniosły wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne.

  Dodany: 2020-05-27
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 0


 • foto
  Przetwarzanie danych osobowych Policji
  Przetwarzanie danych osobowych Policji komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych.

  Dodany: 2020-04-08
  Kategoria: RODO
  Komentarze: 1