System penitencjarny postpenitencjarny

img

W publikacji literaci odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii (wprowadzonych w latach –), dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegalny to znaczy też przemian w zakresie możliwości wydania wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. W publikacji czytelnik znajdzie:- syntetyczne spojrzenie na procedowanie przed sądem I instancji, także z perspektywy sędziego, w jaki sposób i stron postępowania; liczne rzeczowe wskazówki na rzecz uczestników postępowania (w tym dotyczące trafności doboru instrumentów procesowych); ocenę artykułów także propozycje rozwiązań legislacyjnych ze stosownym uzasadnieniem. Dzięki przejrzystemu układowi, ściśle praktycznemu ujęciu tematu również użyciu zwięzłego języka prawniczego opracowanie niewątpliwie stanowić będzie cenne i przydatne źródło wiedzy dla prawników praktyków (sędziów, prokuratorów, mecenasów i radców prawnych). Artykuł stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor dokładnie omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, jakie wprowadziły znaczne zmiany w zakresie struktury tych postępowań również warunków ich stosowania. Dodatkowo zwraca uwagę na źródła potencjalnych problemów również wskazuje metody ich uniknięcia. W pracy zawarto również:- wzory podstawowych pism procesowych, wnoszonych w postępowaniach szczególnych, wspólnie z ich omówieniem, a zarówno tzw. akcje procesowe, jakie pokazują metodykę pracy organów procesowych. W opracowaniu zaprezentowano najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, nierzadko dotyczące spraw spornych i problematycznych. Załączono także najważniejsze tezy orzecznicze również wykaz najnowszej literatury przedmiotu, co może wyjść przydatne przy konstruowaniu odpowiednich pism procesowych. Praca internetowa przeznaczona jest zwłaszcza dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, jacy w swojej codziennej pracy spotykają się z problemami związanymi z funkcjonowaniem postępowań szczególnych. Zaintryguje również aplikantów zawodów prawniczych. Pozycja bibliograficzna stanowi rzeczowe ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym.

  • Prawo restrukturyzacyjne  skarga Prawo restrukturyzacyjne skarga
  • Elektroniczny system obiegu i zarządzania Elektroniczny system obiegu i zarządzania
  • MDR  wspomagający Biegli rewidenci 1 stycznia 2019 r przedsiębiorcy MDR wspomagający Biegli rewidenci 1 stycznia 2019 r przedsiębiorcy
  • isapsejmgovpl prawo o ruchu drogowym isapsejmgovpl prawo o ruchu drogowym
  • Współczesne prawo karne powinno mitygować Współczesne prawo karne powinno mitygować