Sektor publiczny

  • foto
    Ewidencja dochodów i odsetki z tytułu zadań zleconych

    Ewidencja dochodów i odsetki z tytułu zadań zleconych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), jaka.

    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 0