Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości

art

Upadłość jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa dodatkowo wyobrażenie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli także na pogłębienie wiedzy dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet oraz zminimalizowanie zagrożeń związanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.