Prawo

 • foto
  Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości

  Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia.

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Nowe prawo budowlane obowiązek przeznaczania

  Nowe prawo budowlane - obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów pzgik na finansowanie realizacji zadań organów SGiK przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości

  Jakie działania podejmować w sprawie zagwarantowanie ciągłości najmu portfela nieruchomości skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem także wszystkich, którzy.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Nowelizacja KSH Jawność rejestru ustawa przewiduje kary za

  Nowelizacja KSH Jawność rejestru ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieistnienie prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Prawo restrukturyzacyjne skarga

  Prawo restrukturyzacyjne - skarga na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka).

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Prawo rodzinne pytania egzaminacyjne

  Prawo rodzinne pytania egzaminacyjne i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo połączonych z nimi regulacji KPC to dokumentny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo.

  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1
 • foto
  COVID 19 pobyt cudzoziemca na podstawie malzenstwa w

  COVID 19 pobyt cudzoziemca na podstawie malzenstwa w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców również dokumentacją pracy cudzoziemców tak jak uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie na rzecz pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest, by we wszystkich działaniach powiązanych z zatrudnianiem i pracą cudzoziemców wspierać się na w najwyższym stopniu aktualnych przepisach, włączywszy w to specustawę.

  Dodany: 2020-05-11 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  komentarz do ustawy o ochronie osób i mienia i Podstawy kasacji

  komentarz do ustawy o ochronie osób i mienia i Podstawy kasacji w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie obszaru zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych.

  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2
 • foto
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdanie odpadowe za

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdanie odpadowe za 2019 r Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr odpadów ma być prowadzona drogą.

  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2
 • foto
  Gmina i uchwała rady miasta warszawy

  Gmina i uchwała rady miasta warszawy z 18 października 2018 informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym.

  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0