Prawo ochrony środowiska

  • foto
    Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

    Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, jakich dane dotyczą, uregulowane pozostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Spowoduje to konieczność ukształtowania.

    Dodany: 2020-01-14 | Kategoria: Prawo ochrony środowiska | Komentarze: 5