Pomoc społeczna

  • foto
    85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

    85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, niezależnie od wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę.

    Dodany: 2020-02-17 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 0