Pomoc społeczna

 • foto
  Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na świadczenie

  Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w ramach programu 500+ może rachować każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 0
 • foto
  Należności od dłużników alimentacyjnych Specyfika

  Należności od dłużników alimentacyjnych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim razie tak jak rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych kanonów rachunkowości), jaka – w ograniczonym zakresie – jest tak jak obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie odpowiadać musi zasadom.

  Dodany: 2020-06-15 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 0
 • foto
  85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

  85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, niezależnie od wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę.

  Dodany: 2020-02-17 | Kategoria: Pomoc społeczna | Komentarze: 0