Podatki

 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych świadczenia

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne wychowawcze w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – indeks księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, także początkujących w jaki sposób i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione.

  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0
 • foto
  Schematy podatkowe MDR 2020 określenie pojęcia

  Schematy podatkowe MDR 2020 określenie pojęcia „Korzystający” na rzecz do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników czyli płatników, obowiązkiem raportowania objęte są zarówno jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na.

  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0
 • foto
  VAT 2020 nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać

  VAT 2020 nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT omówienie wprowadzonych również projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu mieści zadania budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego przemiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach także.

  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0
 • foto
  Wymogi controllingu Cykl dwóch artykułów prezentujących

  Wymogi controllingu. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka zawiera przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy.

  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 2
 • foto
  Dokumentacji zasad polityki rachunkowości

  Dokumentacji zasad polityki rachunkowości na 2019. Zadania controllerów w przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami.

  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0
 • foto
  kontrole cen transferowych

  kontrole cen transferowych. Publikacja o cenach transferowych przeznaczona jest zwłaszcza dla przedsiębiorców, pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego, doradców podatkowych. Zalety wydania to transparentny układ treści, podział na numerowane tezy, które najpierw zawierają jednostka.

  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1
 • foto
  Umowa o projekt graficzny Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane

  Umowa o projekt graficzny. Umowy cywilnoprawne zwykle stosowane są wtedy, gdy pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, jednakowoż zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji określonych zadań. Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze powiązane z takimi kwestiami, jakże okres pracy, wakacje wypoczynkowy to znaczy ochrona trwałości.

  Dodany: 2020-02-03 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0
 • foto
  Wykaz kont syntetycznych Koszty sprzedaży i działań marketingowych

  Wykaz kont syntetycznych. Koszty sprzedaży i działań marketingowych. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zadania dotyczące: systematyki kosztów działalności.

  Dodany: 2020-01-29 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0
 • foto
  Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy

  Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, jakich dane dotyczą. Nowe rozwiązania w RODO i nowe obowiązki administratora danych. Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie.

  Dodany: 2020-01-14 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0