Podatki

 • foto
  Wzory księgowań w jednostce budżetowej Artykuł

  Wzory księgowań w jednostce budżetowej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji.

  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0
 • foto
  W podatkach gdzie przelać podatek

  W podatkach gdzie przelać podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i bieżących informacji z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w zakresie podatku dochodowego. Korzyści na rzecz uczestników.

  Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0
 • foto
  Przeczytaj ile kosztuje prowadzenie aktywności gospodarczej

  Przeczytaj ile kosztuje prowadzenie aktywności gospodarczej wstąpienie w życie kodeksów zgrupowanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany poprzez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski firma w związku z kryzysem, jaki wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednakże szukać zapowiadanych przez minister Jadwigę Emilewicz konkretnych zapisów dotyczących.

  Dodany: 2020-05-25 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 0
 • foto
  podatki i opłaty lokalne ustawa gofin

  podatki i opłaty lokalne ustawa gofin i Zasady przeprowadzenia kalkulacji fazowej. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka mieści przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów controllingu, najwyższa personel zarządzająca,.

  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1
 • foto
  od czynności cywilnoprawnych Koszty obszarów

  od czynności cywilnoprawnych. Koszty obszarów aktywności przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem również wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące: systematyki.

  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1
 • foto
  Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie

  Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach niezmiernie często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami.

  Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1
 • foto
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych świadczenia

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne wychowawcze w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – indeks księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, także początkujących w jaki sposób i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione.

  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 1
 • foto
  Schematy podatkowe MDR 2020 określenie pojęcia

  Schematy podatkowe MDR 2020 określenie pojęcia „Korzystający” na rzecz do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników czyli płatników, obowiązkiem raportowania objęte są zarówno jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na.

  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 3
 • foto
  VAT 2020 nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać

  VAT 2020 nowe przesłanki jakie należy spełnić aby otrzymać przyspieszony zwrot podatku VAT omówienie wprowadzonych również projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w w szerokim zakresie pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu mieści zadania budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego przemiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach także.

  Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 4
 • foto
  Wymogi controllingu Cykl dwóch artykułów prezentujących

  Wymogi controllingu. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka zawiera przestrzeń rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy.

  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Podatki | Komentarze: 7