Pisma procesowe

  • foto
    Nauka prawa karnego powinno się do zespołu nauk prawnych; jej

    Nauka prawa karnego powinno się do zespołu nauk prawnych; jej przedmiotem są szczególnie normy prawne. Nauka prawa karnego zajmuje się więc wykładnią przepisów prawa, czyli ustalaniem treści norm prawnych, ich systematyką i stosowaniem. W tradycyjnym ujęciu, nauki mające za przedmiot normy prawne nazywa.

    Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Pisma procesowe | Komentarze: 1