Komentarze Becka

  • foto
    art 7 ustawy o ochronie osób

    art. 7 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie wykonawcze w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny pchnięcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza obszaru zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków.

    Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Komentarze Becka | Komentarze: 1