Inne

 • foto
  Książka koronawirus trzecia ofiara

  Książka koronawirus trzecia ofiara coaching agile teams. Zasady rozliczeń – co na to kodeks, a co umowa. Znaczący w ostatnim czasie wzrost renomy metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty ustawowe tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące wzorów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w warstwie organizacji projektu, zarządzania.

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  książka koronawirus młodzieżowa

  książka koronawirus młodzieżowa dla dziewczyn i ustawa o ochronie praw lokatorów ze zmianami i Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu oraz innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i realizowania poprzez gminy zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb.

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  bezpieczeństwo informacji i danych osobowych Ochrona

  bezpieczeństwo informacji i danych osobowych. Ochrona danych osobowych w świecie oryginalnych technologii. Artykuł w całości zostanie poświęcony problemom związanym z zastosowaniem śmiałych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym spojone jeszcze bardziej wpływają.

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Inwentaryzacja zbiorów Z jednej strony RODO oszczędnie

  Inwentaryzacja zbiorów. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać zarządca danych innymi słowy podmiot przetwarzający, jakkolwiek zarazem obliguje do wykazania, a więc udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, zarządca danych lub podmiot.

  Dodany: 2020-03-22 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Sejm po wybitnie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu

  Sejm po wybitnie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje ponad 120 zmian. Tylko kilka z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia także zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu (zasada powagi.

  Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a dział

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a dział spadku. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił kiedyś oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia przemian postulowana była poprzez wiele środowisk, między innymi Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia.

  Dodany: 2020-01-31 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Czynności syndyka z uwzględnieniem nowelizacji

  Czynności syndyka z uwzględnieniem nowelizacji i specyfiki postępowań upadłościowych konsumentów co oznacza upadłość konsumencka w 2019 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości względem rekordowej liczby 7944 osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła wówczas niemal czterokrotnie wobec całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania.

  Dodany: 2020-01-13 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Identyfikacja i ocena skutków następstw/wpływu zarządzania

  Identyfikacja i ocena skutków (następstw/wpływu) zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji i ochrona danych osobowych źródła prawa Szkolenie zostało opracowane w celu pozyskania umiejętności inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do aktywności Administratora oraz.

  Dodany: 2020-01-13 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Darowizna nieruchomości u notariusza Elektroniczne postępowanie

  Darowizna nieruchomości u notariusza. Elektroniczne postępowanie upominawcze. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej wiedzy dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu aktywności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce. Przekazanie praktycznej informacji dotyczącej:.

  Dodany: 2020-01-08 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Postępowanie o ustalenie prawa

  Postępowanie o ustalenie prawa do nieruchomości. Koszty w postępowaniu egzekucyjnym. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej wiedzy dotyczącej: dochodzenia opłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce. Przekazanie praktycznej informacji dotyczącej:.

  Dodany: 2020-01-08 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0