Inne

 • foto
  Umowa co powinna zawierać umowa

  Umowa - co powinna zawierać umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, aliści też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników.

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Nowe prawo powództwo wzajemne w kwestiach o naruszenie prawa

  Nowe prawo powództwo wzajemne w kwestiach o naruszenie prawa do znaku towarowego czyli wzoru przemysłowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach.

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny oznacza to usługa?ewidencjonowanie.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  regulacje szczególne np ustawy o służbie cywilnej

  regulacje szczególne (np ustawy o służbie cywilnej o pracownikach samorządowych RODO) jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Pracownik w koronawirus jak udoskonalać zatrudnienie

  Pracownik w koronawirus jak udoskonalać zatrudnienie w dobie koronawirusa? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jakim sposobem i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest uprzednio kiedyś zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jednakże również potrzeby pracodawców związane.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa w gminie Oszustwa

  wieloletnia prognoza finansowa w gminie. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Wysokość składek ich pobór także

  Wysokość składek, ich pobór także odprowadzanie na FP. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Zasady ewidencji dodatkowego wynagrodzenia

  Zasady ewidencji dodatkowego wynagrodzenia rocznego w księgach rachunkowych jednostki oświatowej. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upoważnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego

  wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego to Prognozowanie kroczące inicjatywa narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania,.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  wieloletnia prognoza finansowa gmina to Zbilansowana Karta Wyników

  wieloletnia prognoza finansowa gmina to Zbilansowana Karta Wyników myśl narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0