Akcyza

  • foto
    Regulamin gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych

    Regulamin gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. W artykule wszechstronnie wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetki od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym także niepodatkowych opłaty.

    Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza | Komentarze: 2